Hành lý ký gửi

14:49 30/11/2021

Hành lý ký gửi sẽ tính theo hệ kiện/hệ cân tuỳ thuộc vào mỗi hang vận chuyển. 

Vietnam Airlines khai thác:

1. Trọng lượng tối đa của mỗi kiện hành lý kí gửi là:

• 23kg/50lb (hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt)

• 32kg/70lb (hạng Thương gia)

• Tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không được vượt quá 158cm/62in

2. Hành lý ký gửi quá cân; Tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không được vượt quá 158cm/62in. Trọng lượng hơn 23kg và nhỏ hơn 32kg. (nếu vé là hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt)

3. Hành lý ký gửi vượt kích thước: Trọng lượng theo tiêu chuẩn hành lý, nhưng kích thước 3 chiều vượt quá 158cm nhưng nhỏ hơn 203cm.

4. Hành lý ký gửi cồng kềnh (Được tính vào tiêu chuẩn hành lý miễn cước, Áp dụng giá cước hành lý trả trước/hành lý tính cước nếu vượt kiện. Đặt trước dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay)

• Trên 32kg/70lb đến 45kg/99lb

• Trên 45kg/99lb

• Tổng kích thước 3 chiều trên 203cm/80in đến 330cm/130in

• Tổng kích thước 3 chiều trên 330cm/130in

Bamboo Airways khai thác:

1. Hành lý ký gửi tiêu chuẩn

• Trọng lượng hành lý miễn cước tuỳ thuộc từng hạng vé của Bamboo Airways

• Mỗi kiện hành lý kí gửi không được vượt quá 32 kg và/hoặc tổng kích thước 3 chiều (dài + rộng + cao) không được vượt quá 203 cm.

2. Hành lý tính cước

• Quý khách mua trước 03 tiếng so với giờ khởi hành nội địa và trước 05 tiếng so với giờ khởi hành quốc tế.

• Bạn có thể mua hoặc nâng trọng lượng hành lý kí gửi theo các mức như sau: 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg; 30 kg; 35 kg; 40 kg. (tuỳ vào chặng bay quốc nội/quốc tế/)

3. Hành lý đặc biệt (Đặt dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay)

• Hành lý cồng kềnh là kiện hành lý có tổng kích thước 3 chiều (dài + rộng + cao) từ 159cm đến 203cm

4. Những hành lý này sẽ được vận chuyển theo đường hàng hóa.

• Hành lý cồng kềnh có tổng kích thước 3 chiều vượt hơn 203 cm hoặc/và có 1 chiều > 150 cm hoặc/và có trọng lượng > 32kg không được chấp nhận vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi.

VietjetAir khai thác:

1. Hành lý ký gửi tiêu chuẩn

• Số lượng hành lý ký gửi được áp dụng tùy thuộc vào tiêu chuẩn hành lý mà hành khách đã mua hoặc theo hạng vé.

• Trọng lượng Hành lý ký gửi tiêu chuẩn không quá 32kg/ 1 kiện

• Kích thước không quá: 119cm x 119cm x 81cm

2. Hành lý ký gửi quá khổ (Dịch vụ áp dụng từ ngày 03/01/2020). Dịch vụ chỉ áp dụng trên chuyến bay Vietjet (VJ)

• Trọng lượng Hành lý ký gửi quá khổ không quá 32 kg/ 1 kiện

• Kích thước không quá: 200cm x 119cm x 81 cm

• Gói Hành lý ký gửi quá khổ được mua trước đã gồm phí Hành lý ký gửi và phí dịch vụ xử lý Hành lý quá khổ.

(*) Lưu ý:

• Hành khách đặt mua trước gói Hành lý quá khổ được ký gửi hành lý tương ứng trọng lượng gói đã mua, trong đó bao gồm 1 kiện quá khổ/ khách/ chặng bay.

• Quý khách vẫn có thể ký gửi thêm hành lý tiêu chuẩn trong trường hợp gói hành lý quá khổ đã mua còn dư trọng lượng sau khi ký gửi kiện hành lý quá khổ.

Vietravel Airlines khai thác:

1. Hành lý ký gửi tiêu chuẩn

• Số lượng hành lý ký gửi được áp dụng tùy thuộc vào tiêu chuẩn hành lý mà hành khách đã mua.

• Bạn có thể mua hoặc nâng trọng lượng hành lý ký gửi theo các gói: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg, 40kg với điều kiện:

o Trọng lượng tối đa/kiện: ≤ 32 kg (70Lb)/kiện

o Kích thước 3 chiều: ≤ 203 cm

2. Hành lý ký gửi quá khổ

• Trường hợp hành lý ký gửi vượt quá tiêu chuẩn về trọng lượng và/hoặc kích thước sẽ được tính thêm phí dịch vụ quá khổ tại sân bay.

• Trường hợp hành lý vượt trọng lượng, kích thước qui định, hành khách phải thông báo trước cho chúng tôi để được hướng dẫn chuyên chở và tính phí nếu cần.

Có thể là hình ảnh về văn bản